Financování | VZV.cz

Možnosti financování nákupu manipulační techniky

Leasing

Leasing mohou využít naši klienti z České i Slovenské republiky. Po dobu čerpání leasingu není vozík ve vašem vlastnictví a je nutné sjednat pojistnou smlouvu.

Finanční leasing se sjednává na dobu 54 měsíců, k jeho čerpání je nutné uhradit DPH při podpisu smlouvy. Garantované odkoupení stroje je 1 000 Kč bez DPH.

Classic leasing se také sjednává na 54 měsíců, v tomto způsobu financování není sjednáno garantované odkoupení stroje. DPH se hradí s každou splátkou, není tedy nutné skládat akontaci.

Dokumenty potřebné k procesu schválení leasingu
 • Rozvaha, výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu za minulý rok + průběžné výsledky hospodaření roku letošního.
 • Výpis z obchodního rejstříku, osvědčení o registraci DIČ.
 • Adresa pobočky, kde bude vysokozdvižný vozík k dispozici, pokud je jiná než sídlo společnosti.
Výhody leasingu
 • Leasing nefiguruje ve výkazech jako dluh, na rozdíl od úvěru (cizí zdroje).
 • Předmět leasingu je pojištěn na živly, odcizení.
 • Leasing je naprosto transparentní: součet splátek mínus pořizovací cena je částka, kterou zákazník zaplatí navíc, žádné další poplatky nejsou účtovány.
 • Vyřízení leasingu je rychlejší a je vyžadována menší administrativa.
 • Vyřízení smlouvy je zdarma.

Úvěr

Úvěr poskytujeme pouze klientům se sídlem společnosti v České republice. Je možné jej sjednat na dobu 2 až 6 let. Tato doba i výše splátek se odvíjí podle toho, jakou částku přímé platby složíte.

Tato variabilita Vám tak umožní zvolit si tu nejvýhodnější výši splátek. Vysokozdvižný vozík Vám bude předán po uhrazení akontace a podpisu smlouvy.

Dokumenty potřebné k procesu shválení úvěru právnické osoby
 • Výpis z obchodního rejstříku, osvědčení o registraci DIČ
 • Kopie daňového přiznání (potvrzené FÚ, nebo doklad o jeho odeslání na FÚ) včetně všech příloh (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) za poslední uzavřený rok + průběžné výsledky hospodaření roku aktuálního
 • Doklad pro ověření adresy (např. faktura za nájem, plyn, elektřinu či telefon)
 • Kopie OP statutárního zástupce, který bude podepisovat smlouvu + kopie druhého dokladu (ŘP, pas, zbrojní průkaz atd.)
 • Adresa pobočky, kde bude vysokozdvižný vozík k dispozici, pokud je jiná než sídlo společnosti
Dokumenty potřebné k procesu schválení úvěru fyzické osoby
 • Osvědčení o registraci DIČ, živnostenský list
 • Kopie daňového přiznání (potvrzené FÚ, nebo doklad o jeho odeslání na FÚ) včetně všech příloh (přehled příjmů a výdajů) za poslední uzavřený rok + průběžné výsledky hospodaření roku aktuálního
 • Doklad pro ověření adresy (např. faktura za nájem, plyn, elektřinu či telefon)
 • Kopie OP statutárního zástupce, který bude podepisovat smlouvu + kopie druhého dokladu (ŘP, Pas, Zbrojní průkaz atd.)
 • Adresa pobočky, kde bude vysokozdvižný vozík k dispozici, pokud je jiná než sídlo společnosti
 • Výše čistého měsíčního příjmu žadatele odpovídající měsíčnímu čistému zisku firmy
 • Výše čistého měsíčního příjmu domácnosti
 • Druh bydlení (vlastní, pronájem)
 • Výše měsíčních výdajů na domácnost
 • Výše pravidelných měsíčních splátek případných leasingů či úvěrů
 • Počet vyživovaných osob

Řekneme Vám výši splátek

Orientační kalkulačku splátek najdete na konci stránky s detaily o vybraném stroji.

Proces schválení financování proběhne většinou do 24 hodin. Po předložení nutných podkladů za Vás vše vyřídí náš finanční expert.

Pro více informací volejte +420 773 997 330 nebo pište na email financovani@vzv.cz.

Smlouvu je možné podepsat na naší pobočce v Červené Vodě anebo ji získáte s ostatními dokumenty při předání vysokozdvižného vozíku.

Financování
Loading
Průvodce výběrem vozíku
Vyhledejte vozík v 5 krocích
Pomocí průvodce
Průvodce výběrem vozíku
whatsapp